سردار 403

سردار سپاه اسلام

سردار 403

سردار سپاه اسلام

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

موسسه کنکور

زنگ زدم به موسسه کنکور شهرمون گفتم
میخوام پشتیبان شم
گفت رتبت چنده؟
گفتم ۶٠٠٠٠٠
گفت تو استخدامی بیا بگو چطوری تست زدی بقیه اونجوری تست نزنن :)

  • امیر مرادی